Danmarks Breve

BREV TIL: Lene Kellermann FRA: Thomasine Christine Gyllembourg (1818-04-09)

Af et Brev fra Fru Gyllembourg til Fru Kellermann.
9. April 1818.

. . . . . . . I samme Brev fortalte Howit, at han havde gjort Bekjendtskab med Ludvigs Fader, der syntes saa overmaade glad over L—s Doctorværdighed. I samme Time tog Ludvig den Beslutning, saasnart han kunde, at reise lige til Paris, og endnu samme Dag gik han til Collin og indgav Ansøgning om Reisestipendium *) . . . . . . .