Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Andreas Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1829-11-03)

Til P. A. Heiberg.
Kjøbenhavn den 3. November 1829.

For alt Dette takker jeg Dig ret meget, især for Brevet til min Moder, hvori Du omtaler mig paa en Maade, som i høi Grad maa glæde og smigre mig. Jeg skulde vist nok for længe siden have skrevet Dig til, dersom jeg ikke i denne Tid havde havt ei blot for travlt med mit Stykke til Dronningens s. 123 Fødselsdag, men ogsaa saa mange ærgerlige og tidsspildende Vrøvlerier i denne Retning. Jeg havde nemlig i dette Stykke *1) skrevet en Rolle for Bournonville, som i denne Tid opholder sig her. I samme Rolle skulde han vel især udmærke sig som Dandser, men dog tillige være en Person i Stykket, og synge og tale. Bournonville er meget vel istand til begge Dele; han selv havde givet sit Samtykke, og jeg havde itide forsikkret mig Theater - Chefens Tilladelse. Men da det nu kom til Stykket, gjorde de kongelige Skuespillere sig rebelske, og erklærede, at det var under deres Honneur at spille Comedie med en Dandser. Vor svage Direction gav dem strax Medhold, og jeg havde saaledes ingen anden Udvei, end at gaae til Kongen, og foredrage ham Sagen. Han gav mig strax Ret; men da Chefen udentvivl har forestillet ham Sagen fra en anden Side, vandt jeg kun Halvparten af min Proces: Bournonville fik kongelig Tilladelse til at synge i Stykket, men ikke til at tale, saa at jeg maatte stryge hans Rolle ud. Imidlertid har jeg dog udentvivl opnaaet, at Chefen har faaet en alvorlig Næse af Kongen; men derved er jeg naturligviis kommen paa en spændt Fod med ham og hele Directionen......

J. L. Heiberg.