Danmarks Breve

BREV TIL: Johanne Luise Heiberg FRA: Johan Ludvig Heiberg (1854-06-18)

Til Johanne Luise Heiberg.
Af et Brev dat. Kbhvn. d. 18 Juni 1854.

Roserne i Haven begynde nu at komme frem. Jeg plukkede iaftes en bengalsk Rose, den eneste heelt udsprungne, og gav min Moder den. Hidtil har jeg ikke bekymret mig stort om Haven, fordi dit Øie vaagede over den, men fra nu af skal jeg være opmærksom paa dens Enkeltheder, saa godt som jeg Fæ sormaaer; thi dit Tilsyn kan jeg naturligviis ikke s. 188 erstatte Blomsterne, men de faae nu tage tiltakke med mit indtil det rette kan blive dem tildeel. Herefter længes baade Blomsterne og jeg.