Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Hertz FRA: Johan Ludvig Heiberg (1858-11-26)

Til H. Hertz.

Kjære Ven!

At jeg har fulgt Deres Ugeskrift med levende Deeltagelse, behøver jeg ikke at sige Dem. For Af-handlingen om Theatret har jeg endog personligen største Grund til at takke Dem. Om Resultatet — s. 207 en constitutionnel Forfatning — veed De, at jeg ikke er enig med Dem. Ved denne Leilighed fik jeg Lyst til at fornye Bekjendtskabet med Deres „Hundrede Aar," som ikke var mig ret nærværende, og jeg læste den da i den nye Udgave i Deres „Dramatiske Værker." Men jeg kan ikke beskrive Dem, hvor henrykt jeg blev over Vexelsangen eller Dialogen mellem Anselmus og Bølgerne. Det er upaatvivlelig et af de skjønneste Digte, som vor lyriske Poesie har at opvise. At jeg blev formelig overrasket af dets Skjønhed, nagtet jeg dog maa have læst det før, kan jeg kun forklare mig af den Omstændighed, at da jeg læste Bogen i dens Nyhed, var det just paa en Tid, da Tiltrædelsen af min nye Stilling gav mig saa Meget at tænke paa.

26. November 1858.

Deres oprigtig hengivne
J. L. Heiberg.