Danmarks Breve

VIII. (1849. 1854. 1855. 1856.) B...

s. 181 VIII.

(1849. 1854. 1855. 1856.)

Breve til og fra J. L. Heiberg.

11

s. 182 46. J. L. Heiberg til I. Collin 25. Juli 1849.

47. J. L. Heiberg til I. Collin 25. Juli 1854.

48. J. L. Heiberg til Johanne Luise Heiberg 18. Juni 1854.

49. J. L. Heiberg til Johanne Luise Heiberg 3. Juli 1855.

50. J. L. Heiberg til Johanne Luise Heiberg 16. Juli 1855.

51. J. L. Heiberg til V. Holst 13. Dcb. 1855.

52. J. L. Heiberg til Hansen 28. Juli 1856.