Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1860)

1860 — (udateret; Kjbh.).

Kjere Hegel!

Jeg har begaaet en frygtelig Fadæse med at sende Theaterdirektionen (den kgl.) »Halte-Hulda«, d. v. s. bebudet den i Brev uden at vedlægge noget Exemplar!

Da jeg ligger midt oppe i Rejsekommercen, vil De tjene mig meget ved at sende Hr. Conferensraad Hauch et Exemplar til Frederiksberg Slot men uopholdelig.

Faar jeg ikke se Dem — saa lev vel!

Deres
Bjørnson.

Bjørnstjerne Bjørnson.
1859.