Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1863-12-12)

Kristiania, Akersgaden 1.
12, 12, 63.

Kjere Hegel! — Først maa jeg takke for Deres kyndige Raad i Tønsbergs Anliggender! De skulle blive fulgte. — Dernæst maa jeg fortælle Dem, at mine Forelæsninger have indbragt 700 Spd. Netto! Havde Lokalet været større, kunde jeg have havt det Dobbelte. To ere holdte og ere gaaede godt, den tredie er igjen. — Det er Abonnement. — Nu er jeg ovenpaa; ikke alene at jeg ejer alt mit Indbo og har betalt Husleje for over et halvt Aar og Gjæld, — jeg har endog lidt tilovers!

Og saa har jeg en Fortælling og et Stykke færdig for Dem, som nu er den Eneste, jeg skylder Penge. Min Tyroler har jeg hjulpet frem et godt Stykke, jeg har det saa smukt og godt, jeg er saa glad! Og nu, ser De, nu ha„r jeg Tid, nu ofrer jeg mig i et Par Maaneder udelukkende for den danske Sag.

Idag sender Studenterne en Adresse til sine svenske Brødre om at de skulle virke paa alle mulige Maader for Krigen — om nogle Dage holde vi heroppe et Meeting, hvis det gaar s. 19 som jeg tænker. Med Pen og Mund, med Indflydelse og Bøn skal jeg arbejde for Nordens dyrebare Sag, og for Nordens bedste Folk!

Forrige Gang begyndte Eders Krig i Paasken, nu begynder den i Julen. — Lad os da haabe og bede, at disse to Krige engang maa staa i Eders Historie som Eders Nationalitets Højtidsfester, hvorpaa I lede, men opstode og bleve fødte paany, og hvorigjennem I bleve hævede til et evigt Forbund med Himmelens barmhjertige Magt!

Glædelig lul

Bjørnstjerne Bjørnson.