Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1866-02-13)

23de Feb. 66.

Nej, tusinde Tak, kjere Hegel, jeg trænger ingen Penge; men den stakkels J. . . , som sulter, har jeg sendt en Anvisning paa Dem, stor 10 Spcd., som jeg haaber, De honorerer.

s. 25 Jeg jubler over ikke at skylde Dem mere! Dette afbetaler min næste Bog — og kanske mere til!

Fra Stockholm har jeg faaet Brev; Stjernström beder mig vente paa hans Tilbagekomst fra Spanien, da han først vil se, hvormange Gange Stykket gaar; han tror, jeg skal faa et meget godt Honorar. Dette tør jeg altsaa hæve selv, siden jeg ikke skylder Dem mere.

»Illustreret Folkeblad« kommer ikke til at tage mig mere Tid end den jeg kan afse paa hvilketsomhelst af de mange Anliggender, der kræve en Times Tid nu og da. Men dette samme Blad kan med Tiden blive mit Hovederhverv. Det har nu 300 Abonnenter efter at have bestaaet en Maaned og være slet styret. Vi haaber paa 15,000 Abonnenter. Jeg styrer det gjennem en Redaktionssekretær. Enhver har sin faste Artikel.

Hils Richardt, at han om en Maaned faar mit Bidrag, han kan være sikker. Jeg skriver paa et stort Digt, som skal aabne det skandinaviske Tidsskrift i Lund; Gud give det Fremgang, og at det maa saa den gode Sæd i en god Stund! —

Kjere Hegel, Tak for alt Godt, for Deres bestandige Venlighed; nej, den gjør mig saa godt!

Hils Deres Frue, hils Fru Thoresen (hvis Steddatter Sofie ogsaa er bleven forlovet med en Theolog, en prægtig Karl) hils Petersen og Deres to Gamle. Lev vel!

Deres
Bjørnson.