Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1873-02-18)

18’ fbr. 73.

Kære, kære Hegel, trods Deres venlighed mod mig, finner jeg det at være forfatter i Norden, hvad inkomst angår, direkte af arbejdet, at stå under hvilketsomhelst håndværk. For Brudeslåtten (3000 ekspl.) ikke mere æn jeg tjener på én kvæld ved at fortælle den, er latterligt. Når kommer her dog bedre forhold! Ænda er en del af denne intægt illusorisk; ti der afgår jo til korrekturlæsning! — Men for Deres personlige forhold i dette takker jeg meget; kun er forholdene i sig selv fortvivlede.

Sigurd Jorsalfar må jeg rette i små-ting, men på rejsen kan jeg det ikke; jeg har ikke en times fred. — Brudeslåttens tegninger må kunne bruges, især når tegningen af bruden foran kirken rettes i pressen.

Men jeg har ikke læst korrektur på den og må have rettet adskilligt småt.

Jeg køber for henved 1000 Spd. tomt til min have, som jeg ved ny bygge-forhold blev nødt til. Disse pænger tjener jeg nu.

De to tusen, jeg ænnu skyller på mit hus, vilde jeg hælst udløse, hvis De vilde hjælpe mig, ellers ikke. Jeg vil intet annet lån have. Svar mig herpå ja eller nej!

Her fuldt hus hver eneste kvæld, biljetterne solgte, før de bekæntgøres.

s. 48 Ja, jeg havde så meget at skrive! — Hvordan kunde De tro et ord af den amerikanske humbug!!!

Hilsen i innerlig venlighed, i hjærtelige nyt-års-lykønsk- ninger.

Deres tro ven
Bjørn.