Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1873-04-15)

Kristiania, 15de apr. 73.

Kære Hegel,

ja, vil De nu sende mig de to tusen spd., så har jeg ingen obligationer mer i gården, kan mælde denne ud af brandkassen, og in i en annen forsikrings-anstalt, hvor rænten ikke højnes, fordi en af vore træ-byer brænder op.

Siden jeg kom hjæm har jeg købt tomten, som støder til min ejendom, så nu ejer jeg 20,000 □ alen. Disse ligger ved den åbne plads mod Philipstad-bugtens påtænkte havn, der om et par år er blevet en uundgåelig nødvendighed; de ligger omkring 1000 skridt fra Drammen-banens stations-bygning og torv og danner i sig selv et helt kvartal. Jeg solgte ikke idag ejendommen under 20,000 spd. d. v. s. 1 spd. □ alen og huset gratis (4000 spd.). Men for den pris solgte jeg det, selv om det ingen udmærket handel kan kalles.

Kære Hegel, for dette takker jeg Dem, for Deres kloge råd, hjælpsomme godhed, redebonne ælskværdighed ved hver lejlighed! Jeg takker Dem for den tillid, De har havt til mig, og som har muliggjort det hele! Jeg takker Dem for Deres tålmod med mig i mange stykker!

Det synes mig underligt, at vi to ikke tiltaler hinanden som venner; ti det er vi dog! Skønt jeg er den yngre, så må jeg få lov til at foreslå, at vi herefter skriver og siger d u til hverandre. Du har været mig tro gænnem alle tilskikkelser,

11

4

s. 50 du har holdt dig fast ved, at jeg havde en god vilje, en fast mening, og det har jeg ælsket dig for.

Kære ven, dette er som et opgørets stund for mig. Nu begynder jeg for alvor på Olav Trygvason, jeg har forelæsningerne at støtte mig til og en formue i gry!

Så lægge da Gud sin velsignelse til, som han har skænket mig gode venner og god lykke!

din innerlig heng.
Bjørnstj. Bjørnson.