Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1873-07-22)

Tirsdag den 22 juli 73.

Kære, kære ven,

tryk væk! Gud ved, hvorfor du spør mig; husk bare på, at brude-slåtten skal have de rettelser, du ser i siste udgave; — en overstrægning i »Jernbanen og kirkegården« sender jeg hernæst. —

Tak for dit besøg, skønt det var og blir ærgerligt, at du ikke bodde her! — Du så, hvilken splid her er heroppe, jeg tror, du fatter, at jeg ikke har skabt den, og at jeg kun øver selvforsvar, når jeg kæmper. Men så vist, som det har gavnet mig (og kanske mere), at jeg har ståt i kampen, så vist må jeg nu slutte for at have den rette frugt af den. I slutten af august rejser jeg til Italien med hele familien og en pige.

Rejsepænger har jeg. — På mit hus og alt tilhørende skylder jeg 5000 Spd. Dette er alene husets værdi, så de 20,000 □ alen tilliggende tomt er mit, helt og holdent. Mit inbo er ikke lidt og ikke værdiløst. Jeg assurerer det for 3000 Spd. og det er lavt sat, efter sagkyndiges dom.

Nu vil jeg have mig sikret 2000 Spd. bestandig at tage til, før jeg rejser; ti jeg vil rejse uafhængigt. Jeg tror (det synes kanske besynderligt), men jeg tror, at det skal jeg, hver evige skilling tjene, mens jeg er ude. Jeg har utrolig meget at skrive!

Jeg er i beråd med, om jeg skal optage sådant lån på min ejendom, eller hvad jeg skal gøre. I hvert fald må den bydes som sikerhed. Jeg har ingen talt til herom; jeg vilde først ved lejlighed spørge dig, som altid har rådet fortrinligt. Skønt det ænnu er tidligt, så gør jeg det nu med det samme.

Vi er ved udmærket helbred, kun har Bjørn havt ondt i en fod.

s. 51 Har rejsen bekommet dig godt? Hvordan har I det allesammen. Bed Greensteen komme op til mig. Han kan jo læse korrektur her i haven! Gør det! —

Kære ven, hvor god du bestandig er mod os, hvor god du ser ud, når du går imellem os, og hvor alle holder af dig, som kommer dig nær. Min mor blev sist så glad i dig. Hun ber mig hilse dig innerligt.

Hils de, som fulgte dig, fra mig. Hils allesammen og sig dem, at nu står det vidunderligt her i Norge.

Mød mig med god tidende i dit næste brev, nemlig den, at du har jaget Greensteen herop.

Din innerlig hengivne ven
Bjørnst. Bjørnson.