Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1873-12-26)

Firenze, Borgo S. S. Apostoli 17,
den 26 de dec. 73.

Mm kære, kære ven,

jeg må ikke lade det gamle år gå ned uden at have takket dig for det, og især for at dit gode, lyse åsyn faldt således på mig i mit hjæm, at jeg derved fik mod til at gøre denne tur, som vistnok i mer æn en henseende blir et vende-punkt i mit liv. Tak, du kære, brave ven! Gud bevare dig også mig og velsigne dit kald! Det skal være sjelden i al værden et forhold mellem forlægger og forfatter, så faderligt som dit har været til mig!

Jeg er i en stor glæde, fordi jeg gæntagende har fåt gode tidender hjæmmefra, og alt er godt her, og det går således med mit arbejde, at jeg nok tror, jeg skal selv kunne betale s. 54 hele vor rejse med det, den føder. Jeg tror, jeg bedrager mig stærkt, hvis dette ikke skal blive tilfælle. Og derfor ænnu en gang: tak, fordi du fik mig ud!

Men tro ikke, at jeg er glad ved at være ude! Langtfra! Men jeg har lært, at jeg skal være borte fra Kristiania. Og nu forstår jeg det: jeg skal, når jeg kommer hjæm, bo på landet. Dette er al den rejse jeg behøver, og bog i bog vil komme. Så fast er denne beslutning blevet i mig, at jeg, så snart jeg kan, vil sørge for, at den slås fast i et gård-køb og for den sags skyld fremskynde min Amerika-tur.

Min bror mælder mig, at nu er der blevet båd-havn udenfor, hvor jeg bor, og at det kan ikke vare længe, før der bliver hel havn. Han fortæller, at siden hele den ejendom ovenfor mig, som du så lå fri, er solgt til bygnings-tomter, ligger mine tomter, der nu er indrammede i et smukt gærde, lokkende for øjet, og mere end ét stort bud har været gjort. Han siger mig, at ejendommen ikke bør sælges under 25,000 spd. ( ) Og det mener jeg, at hvis Gud giver mig lykke til min Amerika-rejse, må jeg kunne lade de 6000 betale, som nu hviler i den og ænda købe mig en vaker landgård, ikke helt ud, men så, at jeg kan leve af den ved siden af mit arbejde, og leve godt. Jeg vil naturligvis ikke selv styre med ejendommen; men jeg har altid været heldig med de folk, jeg har valgt, og jeg har gode venner, som kan hjælpe mig til et godt valg af en styrer. Dette er min fremtids-vej. Dette har rejsen givet mig: klarhed over hvad jeg skal gøre.

Det slår forunderlig til. I en måneds-tid har jeg korresponderet med min bror over dette æmne, og netop idag får jeg brev fra Gausdal i Gudbrandsdalen, og hvori Christofer Bruun, om hvem jeg tror, at han er den åndelig mægtigste i vort land, og hans ven digteren Kristofer Janson og hele den kreds, som der har samlet sig om disse og deres begavede venner, på det instændigste ber mig om at forlade Kristiania og slå mig ned hos dem, — og uden at have anelse om, at jeg har omgåets med den plan at købe landgård, byder mig en ypperlig gård i deres grænd, som tilfældig er blevet salgbar (15,000 spd.). For den sags skyld rejser jeg med glæde til Amerika allerede høsten 1874, d. v. s. om 3/4 år.

Du synes formodentlig, at jeg er gal, eller i det minste halvgal; men dennegang er alligevel både Karoline og jeg fuldkommen enige, ja, begejstrede over den udsigt, som åbnes in i vor fræmtid.

s. 55 Og så tænker du naturligvis: når det gale mænneske skal til at handle, så går det naturligvis ud over mig! Å ja; kan du sætte dig et års forskud for mig, hvis handelen blir af, for nogle tusen, så er det bra; og kan du ikke, så finner jeg nok andre. Dennegang lader jeg mig ikke rokke; men går på med døds-foragt! Gården føder 30 å 40 kør og har betydelig s kog, og skog og guld er det samme nu. Prisen skal være rimelig, så den, som låner mig pænger på den på et år, løber ingen resiko.

Aulestad, da det købtes.
Tegning af Ludv. Skramstad.

Handelen er ænnu ikke gjort, og jeg skriver dig alene til om dette for at fortælle dig det før nogen anden. Jeg har en tro på, at det er ret, hvad jeg her vil gøre, som er urokkelig, og jeg har derfor også en glæde ved det, som vilde blive ænnu større, om du, min gamle, tro ven, kunde dele den med mig, og det skal du prøve at gøre!

Og så ænnu en gang: tak og velsignelse! Hils din søn og hans bitte-lille! Jeg har udset her en brude-present, som du skal sætte mig istan til at sende frem ved at varsku mig et par måneder i forvejen; ti tingen må bestilles. Hører du det! Tak for Kejseren og Galilæeren! Nej, du! — Å, send mig s. 56 Jungersens bog om luteranismen ved Grundtvig, Kierkegård og R. Nielsen. Er der ellers noget jeg har godt af for at blive et dannet mænneske? —

Vi har det så godt, min ven! Vi er så tilfredse! Jeg vil håbe, du er det samme, og at du blir ganske fed af at gøre op dine bøger nu til nyt-år! Hils og lev vel!

Din innerlig hengivne
Bjørnst. Bjørnson.