Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1874-07-16)

Schwaz, Tyrol1874, 16. Juli.

Kære Hegel! Kære, kære væn! Baron Lüttgendorff-Lein burg var her igår og iforgårs. Han bragte mig en dom over mig fra Heinr. Laube (Stadttheatrets direktør), som var så smigrende, at jeg hær ikke tør gæntage den. Om »redaktøren« mente baronen, at den bestæmt, ubetinget, vilde gøre lykke. Han vil have oversat den og fræmsende den innen 14 dager å 3 uger. Om den med det samme skal trykkes eller ej, forstod jeg ikke. Om hærtil skal en forlægger eller ej, glæmte jeg at spørge om. Det kan i hvert fall ingen synnerlig udgift blive, da den kan trykkes for teater-brug, altså slæt på slæt papir. — Baronen havde overtaget at oversætte digte og afhandlinger af Kong Oskar og skulde have 2000 Thaler forskud (æfter 40 thaler arket). Han er en fattig mand med seks børn og han sagde mig, at nætop nu (hans hustru skulde til bad) måtte han have pænger. Kontrakten med boghandleren (om Oskars arbejder) er så inrettet, at fra den stun han hæver de 2000 thaler må han om måneden levere så og så meget; og så sent arbejder han, som naturligt, når man arbejder så gediegent som han (hans mage som oversætter gives ikke! Se Helge af Øehlenschlæger!), at han ikke ved siden kan arbejde på noget annet. Altså: skulde han, før han gik ivej med Oskars arbejder, tage fat på mine to stykker, måtte han få pængerne for dem nu. Han forlangte 25 thaler arket, deri iberegnet hans skriverier til teatrene o. s. v. — en stærk betaling! Men da sagen drejer sig om at tjene en s. 62 12 à 18,000 thaler pr. stykke, som næmlig et større stykke, der gør nogenlunde lykke på alle Tysklands teatre, bestandig intager, så kan det være. Jeg kviede mig og bugtede mig; men han måtte have en afgørelse straks: ænten han skulde hæve de 2000 thaler for Oskars arbejder og lægge mine tilside. eller tage mine for og da få betalingen for dem straks. Her var kniven på struben, ikke på nogen uhøflig måde, nej, hjærteligt, simpelt, lige til lagde han sin stilling ud. Hustruen var med, desuden en søn på 18 år, som er maler — — —

Hvor jeg ønskede at have havt dig hos mig; jeg sagde det gæntagende til min hustru. Ti både var betalingen stærk og at alt skulde betales som forskud, ænnu stærkere.

Men hær syntes mig ikke at være noget valg. En oversætter som han eksisterer ikke, og hans forbindelser er udbredte. En tre hundre guiden lå her, og dem fik han straks, og ræsten måtte jeg love ham uopholdelig.

Nu har jeg ingen i værden at gå til om dette uden dig! Ti jeg vil ingen annen forklare, hvad det gæller. Du må overtage dette; men du må også beregne dig renter af det æfter eget forgodtbefinnende. Han skal altså have (vi regnede at bægge stykker tilsammen kom på 18 ark) 450 thaler. Men nu må fradrages de 300 guiden, vi alt har givet ham. Og det hele må du have på en konto for sig, ikke på vor rejse-konto; ti den vil vi holde et øje med.

Skulde der være noget ivejen, så må du for Guds skyll telegrafere, at jeg straks på annen vis kan skaffe pængerne. Ti skal det ænnelig være, så kan jeg jo. Men du må gøre det, du, kære væn; der er vist også størst vælsignelse for mig ved dine pænger.

Vi har det godt. Jeg kunde nu sige dig, hvad det næste stykke bliver; men jeg vil ikke! Gid jeg kunde have det færdig til oktober!!

Hils!

din innerlig hengivne
Bjørnst. Bjørnson.

Baron L.-L. medbragte som present til min hustru — ifjor »Helge« i pragtbind, iår Fridtjofs saga med illustrationer i pragt-bind.

Du må sende ham (med din håndskrift i): 1) Sigurd Slembe, 2) mine digte, 3) mine samlede fortællinger, 4) De nygifte, 5) Maria Stuart. Men du må, min sjæl, ikke glæmme det! Du behøver intet bind at have på.