Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1875-11-04)

Aulestad4’ nov. 75.

Allerkæreste gamle!

Bibelen siger: de sagtmodige skal eje jorden; men mænne- sket siger: det går ud over de fromme!

Altså: jeg er så plaget af breve, at det må gå ud over slige gode sjæle som din, når jeg sjelden og kort skriver.

Dennegang dette: jeg går ikke op i land-væsen; men vistnok sørger jeg for, at alt er i orden, og at gården skal blive god.

Jeg skriver på en roman og på et skuespil.

Inlagte viser dig, at du uopholdelig må give Lobedanz min fortælling, og at den senest i januar må stå i Rundschau. Samtidig må du sende den til din Englænder, at den uopholdelig kan komme et ængelsk æller amerikansk (hælst atlantic monthly) tilgode. Senere følger romanen.

Her er alt væl; kun begynner jeg at længes æfter større omgang. Ja, længes såre meget.

Det støder mig, at Nordahl Rolfsen har sat mig blant de bidragydende blant alle de gildinger, som skal udgive det farveløse tids-skrift; mit brev til ham kunde ingenlunde ræt færdiggøre sådant. Med lige stor ræt kunde Brandes have gjort det.

Du må sende mig et og annet af dit forlag. Du må huske på den nød, jeg sidder i, og at alt, som skal læses, her faller dyrt! — Dette er rent ud tiggeri, skønnes det; men jeg kan ikke hjælpe for det. Jeg tigger bøger — men ikke ordener! — Nu får du væl snart en del pænger fra Riotte i Leipzig; hvært kvartal gør teatrene op. Stort blir det væl ikke ænnu.

Send Greensteen den hilsen, at jeg af hele min sjæl hader den gamle rætskrivning, og at den, just den forekommer mig »vanvittig«.

Du skal hilse Brandes med tak for hans tids-skrift, som jeg altid lærer af. Men bed ham i stilhed at tage vare på Drach mann, som jo ingen digter er; men en poetisk handlingsnatur. Har I ikke et eller annet foretagende at sætte ham i spidsen for, et ny-brud, et vågeligt? Æller en afsides ægn ved havet, med et forlagt slot på, hvortil der knytter sig jagtrættighed — og så skænke ham det? Så får vi engang imællem et godt digt, og ingen literat-tilværelse.

Hilsen fra din innerlig hengivne
B.