Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1876-04-10)

Aulestad i Gausdal1876, 10 apr.

Hjæmkommen fra en rejse finner jeg et brev fra dig, du kæreste ven; med iver åbner jeg og modtager et tilbud fra det danske national-teater om en opførelse af »Mellem slagene«, som jeg synes bør afslåes.

Af alle teatre, hvor jeg har modtaget betaling, har det danske national-teater behandlet mig simplest, den attest skal det have af mig.

To hundre Spd. æfter 50 ganges opførelse af »de nygifte«, er en virkelig skam; 500 Spd. for »Falliten« æfter de pænger, den har taget in, er en ikke mindre.

s. 83 100 Spd. for »Mellem slagene« kan være passende, hvis stykket ingen lykke gør; ja, i så fall en ænnu mindre sum. Nu synes jeg imidlertid, at jeg ikke blir hværken rigere æller fattigere, ænten jeg får disse håndpænger æller ej; så du bør afslå tilbudet under den form, det nu har.

Vil du vise hr. gehejmeråd Linde dette brev, så gærne det; — ligesom hr. justitsråd Berner bør du i hvert fall sende ham en hilsen fra mig.

Jeg er din innerlig hengivne væn
Bjørnst. Bjørnson.