Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1877-01-05)

Aulestad1877, 5te jan.

Allersødeste papa Hegel,

onsdag den Iode afgår »Kongen« herfra og den halv-del af »Magnhild«, som nu har lagt her siden i sommer.

Karoline gav os i jule-gave en ny »dejlig Dagny«! Hun er oppe, så nu tør jeg med Guds hjælp mælde, at det er gåt godt.

Jeg rejser den 15de til Trondhjæm for æfter opfordring der at holde fire foredrag. Hvor annen korrektur på Kongen skal finne mig, derom derfra. Den første vil jeg ikke have med at bestille.

Ortografien respekteres.

Jeg lykønsker med den ny associé! Han er væl flink? Holder han af mig? —

Hvad vil det sige: du har givet fra dig assortimentshande len? Så du aldrig mere har med den? Så den ikke hører dit firma til?

Bøgerne, du så vænlig sender mig, har jeg naturligvis ikke fåt. Hvilken post-gang!

Godt nytår og min bedste tak, den stærkeste jeg kan sende, for det gamle!

Brev til mig: Trondhjæm, advokat Bugge.

Din innerlig hengivne
Bjørnst. Bjørnson.

Titlerne er: for Kongen:

Kongen

af

Bj - Bj -

og for Magnhild:

Magnhild

af

Bj - Bj -

Magnhild ender jeg ikke, før i marts æller april. Men måske vil Lobedanz allerede nu oversætte det sendte.

Kongen skal ingen personliste have. —

Agt på, at ved sceneændring har jeg pagineret fra nyt af, — så der må ikke derved opkomme konfusjon på trykkeriet. Bedst at sende en akt-del ad gangen. Der er scene-ændring i første akt (handling) og i tredje.

Da jeg tænker mig, at den politiske situation er ganske bekvæm for »Kongen«, burde du klæmme på med trykningen, s. 90 så den kom fræm i et belejligt øjeblik. Spektakel vil den san synligvis føre med sig.

Jeg vil hælst have en akt ad gangen til korrektur.

Du får i betids besked fra Trondhjæm, hvorhen jeg derfra tager vej!

Med Gud! får jeg sige til mit arbejde.

Din innerlig hengivne, din tro med-arbejder udi literaturen og mod-arbejder udi politiken, din

Bjørnst. Bjørnson.