Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1878-09-14)

Aulestad14. sept. 1878.

Kære, gode Hegel, et par linjer fra dig er i regelen bud til min sjæl; ti du er forvalter over dens forhold til udenværdenen.

Du må have misforståt mit ønske med »Det ny system«. Først skulde det oversættes og trykkes på tysk for at spilles i Tyskland, og dernæst trykkes på dansk for at spilles her og i Sverige.

Så længe du intet mælder om, hvor langt den tyske oversættelse er fræmskreden i trykkeriet, lever jeg i stor angst for al den tid, som dette vil tage. Og denne angst og uvished virker uhældigt på mit arbejde.

Du gode, danske, konservative ånd! Tre — 3 — måneder forat trykke den smule bog!? —

Ja, i Danmark har I alvorlig afskaffet alt det, som heder hast og fræmskridt! Tre — tre måneder!!!!!

Gør det nu godt igæn ved at lade den tyske bog trykkes på 14 — fjorten dager.

Din innerlig, innerlig hengivne
Bjørn.