Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1879-06)

Juni 1879.

Græsselige forsyn,

det er ikke mulig at få dig til at gøre noget, jeg be’r dig om, med første ord. Du tror mig bestandig så umanerlig dum, at du må spørge om igæn æller lader som du ingenting har hørt.

1) Leonarda.

Du taber ikke et ekspl. ved at bogen trykkes på svænsk. De kommer ud samme dag på bægge sprog. Forræsten kan et skuespil, som ikke ligger på repliken, men på karaktertegning og stæmning, ikke slå til i det læsende publikum. Du har trykt for stort oplag. — Jeg har sendt mit eksepl. til Hedlund, siden du intet har sendt. Men så må jeg få et nyt.

Da du før har sendt to eksemplarer, så er disse blevne stjålne på posthuset (i Kristiania eller Lillehammer). Det samme må være tilfællet med »det ny system«, som du jo også sendte i sin tid uden at jeg fik det.

s. 103 Bjørnstjerne Bjørnson.
1879.

s. 104 s. 105 I Tyskland begynner nu stykket at antages. Men hovedmængden kan ikke væntes, før man har ordnet sæsonens repertoire (i august æller septbr.).

Dersom du vil ruinere mig, så kan du lade »Leonarda« udgå, før de tyske teatre har antaget den i større almindelighed. Her består ingen kontrakt mællem landene. En Lange eller Jonas tar så stykket straks.

Du skulde ikke have taget så stort oplag af den. Vi ved jo nu, at jeg er en upopulær pærson, foruden at det gæller, som jeg sagde på første side.

2) Kaptejn Mansana må kunne udgå 15de aug. Derom kan du arrangere dig med Torsten Hedlund, bogtrykkeren (Hedlunds søn) en prægtig fyr. Jeg skal skrive.

3) Af »det ny system« et lidet opl. på 1000 a 1500 ekspl. Altså den femtende oktober.

Men vilde du ikke være så god at sætte en dag for Leonarda mællem Kapt. Mansana og »det ny system«? Ti, som sagt, i august æller septbr. må de tyske teatre have bestemt sig. Kanske ænog lidt før.

Jeg vil heræfter have alle mine arbejder oversatte på svænsk hos Torsten Hedlund. Det er beklageligt; men det er sant, at den store mængde af Svænskerne læser det alene, når de får det på svænsk.

På Lobedanz har jeg skænt på tryne-tyrkisk. Men han er lige blid. og så må jeg jo også give godt vejr.

Din »dumrian«
Bjørn

Send mig »Gertrude Colbjørnsen«, dit uhyre?