Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1887-03-17)

(Brevkort).
17 Marts 87.

Uhyre! Jeg har jo lovet bort nætop de to historisk blevne eksemplarer! Du må søke under og over jorden og tildels i den, til du har funnet dem! Gå ut og spørg Jakobs hæster s. 152 og besværg alt levende i huset, dernæst tag trær og sten i ed! Prøv, om ikke Julie kan se dem i en drøm, eller barnebarnene støte på dem i en lek. Æller skulde i dit hus sælv rotterne være blevne så kongeligsinnede, at de af harme åd mine to bøker? Få en af de ældste af alle rotter, som besøker dit hus — f. e. Ambrosius — til at mane dem fræm at gå til skrifte! At salig Martensens ånd har været på spil og fåt bøkerne bort pr. mirakel anser jeg for umuligt; han gjorde aldrig mirakler, mens han levede; hvorfor skulde han så gøre dem æfter sin død? Desuten, da vilde gamle Hjorths ånd straks møte op og forsvare mig; du har dem jo begge i forvaring.

Din Bj. Bj.