Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Bjørnstjerne Bjørnson (1887-05-01)

rue Faraday 15, 1ste mai 87.

Dejlighed, så også du har fødselsdag! Jeg hadde vænnet mig til, at Gyldendalske bokhandel var nogenting over 100 år, og efterhånden var du og den blet noget langt utover alle spørsmål om forgængelighed, så jeg herforleden blev rent rystet ved at høre, at du ænog i al stilhed har nådd op til at bli 70 år. Nærmest følte jeg det som en stor forbrydelse mot dig og os allesammen og tænkte, mon Estrup er skyll i det også? Men jeg huskede straks, at der dog er en vis lovmæssighed i det, og da Estrup længst er hævet over alt lovligt og lovmæssigt, så holdt jeg ham for undskyldt. Men da tænkte jeg på alle de gamle rotter, du har gående der i gården, slike som Ambrosius og Erik Bøgh, lille Ewald og Carl Andersen, og med harme sa jeg mig selv, at de har smittet ham; han var pokker ikke blet så gammel, hvis han ikke hadde omgås dem. Imidlertid: det er et faktum, dejlighed, du er 70 år. Vi må regne det over og over igæn; det blir 70.

En annen vilde ikke kunne bære 70 år; men du bærer dem nok; du er af bøgetræ æller annet stærkt æmne, og især nu, du har os, alle dine digtende ungdom’er omkring dig, vil du leve som et af havens gamle trær, med fuglesang i. Og så har du jo Jakob og Julie til hæst i din skygge, og de små klatrende i dine grene. Du vil leve mange lange danske somre, og vintrene med; igrunnen ænnu bedre om vinteren æn om sommeren, hvad roden angår, for da suger du pænger til s. 153 dig; men lysere og lykkeligere, hvad toppen angår, om sommeren. Gid den må favne dansk havduft i mange år og se over land efter forårene, det ene efter det andre, til al den livlige ungskov står stærk omkring dig og næsten når dig til næsen.

Ja, kære gamle, beste vor væn, — kort æller lang alder — du har levet lykkelig, for du har gjort mange lykkelige omkring dig! Jeg siger for min del, at uten dig hadde jeg næppe levet disse de lykkeligste år af mit liv og ikke været så langt kommen i mig selv æller med min familie. Nætop for nogle dager siden fik vi telegram fra Shanghai, at Ejnar er blet ansat i det kinesiske toldvæsen, — en stilling så udmærket, at, hvad fortjenesten angår, hadde han ikke nådd den på ti år i Norge. Også heri har du din del, ælskede gamle! Og som det nu grønnes for os i mange måter, således ser du så meget, som trives af dit arbejde, din forstand og dit hjærtelag, og som kan hjælpe sig selv, fordi du har hjulpet.

Senere Billede.
Bjørnstjerne Bjørnson med Familie, paa Aulestad.

Nu håper jeg at få høre om en vaker fæst på din store dag. Gid jeg var der! Skønt jeg kænner så få af dem, som da møter, at jeg kanske vilde føle mig fræmmed iblant dem.

s. 154 Jeg sender dig en god væn af vore familier, Lies og vor, .... som rejser for et ægte champagnehus i Reims; kanske kan du også gøre forretninger med ham; for der får du udmærket billig og ægte vare, vi drak just nu en flaske med ham, som han bragte, til fire francs, sjelden god .... Kan du anbefale ham til nogen, så gør det. Han rejser for huset Périnet & fils. (Jonas Lie omtalte for moros skyll champagnen i Kommandørens døttre!)

Ak ja, gid vi kunde drikke din skål i champagne på din hædersdag! For det er hæder at være 70 år, når man har en arbejdsdag bak sig som din! Hæder og ære og flag og champagne utover jorden, dine røtter skyter ner i, du gamle store krone-træ i den danske skog! Alle vi danser omkring dig!

Din
Bjørnstj. Bjørnson.