Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Georg Brandes (1842-02-04/1927-02-19)

Søndag.

Kj ære Hr. Cancelliraad!

Nu er min Bog snart færdig. Cohen mente, den kunde komme ud paa Fredag. Er det ubeskedent at bede om 20 eller maaske et Par og tyve Exemplarer, da jeg fornærmer En og Anden ved ei at give ham den. Er det fremdeles ubeskedent at bede om at maatte faae nogle faa paa tykt Papir ligesom sidst og indbundne? Min Frækhed culminerer i, at jeg gjerne vilde have to med grøn Ryg og Guldsnit. Hvis det ikke er Skik, at man faaer saadan Noget, vil jeg naturligvis ikke bede om det. Men jeg er jo endnu ung paa denne Vei og veed ikke Besked om, hvad der er gjængse. Sig De mig det kun rent ud! De to fineste Exemplarer vilde jeg meget gjerne om muligt have endnu samme Dag, som Bogen kommer.

Deres hengivne
G. B.