Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1874-12-21)

Østerbro 60.d. 21. Decb. 74.

Hr. Cancelliraad Hegel.

Jeg tillader mig herved at forespørge, hvorvidt De skulde kunne ønske en Digtsamling af mig paa Deres Forlag til det kommende Foraar. Samlingen, der vil indeholde Digte, som allerede have nydt gunstig Omtale i Pressen, »Marstrand« (Fædrl.), »Delacroix« (I11. Tid.), »Luther i Wittenberg«, »Paa Strømmen«, etc. — ønsker jeg saavidt muligt at give en Karakter, der mindre direkte end mine første Digte udtaler sig for en bestemt Anskuelse og en bestemt Sag. Jeg har tænkt mig dens Størrelse omtrent paa en halvandethundred Sider. Forventende Deres behagelige Svar skal jeg paa given Foranledning tillade mig nærmere at specificere det Enkelte.

Med særdeles Agtelse

Deres ærbødige
H. Drachmann.