Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Holger Henrik Herholdt Drachman (1883-01-03)

Roeskilde3. Jan. 83.

Kære Justitsraad Hegel.

Jeg var et lille Svip igaar i Byen, for at tage Hr. Jørgensens Skalp, ifald han ikke var færdig med Aftrykkene af Stykket, hvorefter alle Theatrets Løver brøle. Heldigvis for hans Hoved erklærede han, at Aftrykkene idag blev udsendt.

Tiden var imidlertid rykket saa nær ved Eftermiddagstogets Afgang, at jeg maatte opgive personlig at overbringe Familien paa iste Sal i Forhuset mit Nytaarsbesøg med vore hjærteligste Hilsener.

Jeg beder Dem, kære Justitsraad, modtag disse idag skriftligt. (Nu kom min Kone hjem og sagde, at hun havde gjort Besøget; naa, det er jo det samme.) Altsaa: glædeligt Nytaar! Dette Aar vil blive et Mærkeaar i vort gensidige Forhold. Hvis ikke alle Jule- og Solemærker slaar fejl, saa vil »Strandby-Folk« blive en literær og scenisk Begivenhed. Den har en bestemt udtalt Tendens: midt imellem de stridende Parter, Front imod det Franske, Front imod Pessimismen. Frem med det Sunde, det Nedarvede, det Oprindelige!

Lad os saa se, hvem der vil tage Kampen op med mig paa det Program.

Amen!

Nu har jeg i et Decennium ligget i Krig væsentligst med mig selv. Nu har jeg faaet Fred. Saasnart Slaget er slaaet (rimeligvis i Midten af Marts) og Sejren ved »Strandby« er vunden, agter jeg at opgøre mit foreløbige Mellemværende med Dem.

Derpaa begynder vi paa et nyt.

Efter al Sandsynlighed vil mit næste Arbejde blive en ny »Aladdin«. Det kommer til at hedde »Tusind og een Nat«.

Hvad siger De til den?

Mine hjærteligste og kærligste Hilsner til den ganske Familie.

Deres
Holger Drachmann.