Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Henrik Ibsen (1876-05-30)

Münchenden 30te Maj 1876.

Kære herr Hegel!

Undskyld at jeg idag i al hast henvender mig til Dem med bøn om en venskabstjeneste. Jeg har nemlig i dette øjeblik fået indbydelse fra hertugen af Meiningen s. 325 til at indfinde mig i Berlin, hvor hans skuespillerselskab på lørdag for første gang skal opføre »Kongsemnerne«. Nu behøver jeg altså penge. Jeg har endnu henstående hos Dem omtrent 400 kr. af honoraret fra Stjernstrøm og en lidt større sum i rentepenge har jeg at hæve ved udgangen af Juni. Min bøn er på dette fundament at De vil være af den store godhed at sende min hustru hid til München 450 Rm. og mig en omtrent lignende sum i omslag eller under adresse: Die kgl. schwedisch-norwegische Gesandtschaft, Berlin. Jeg afrejser imorgen tidlig. Det var usandt hvad et dansk blad fortalte at stykket var givet uden bifald i Meiningen. Det var kun en prøveforestilling uden de nye dekorationer og uden mine forkortelser. Dette i al hast for idag. Tak for Drach manns fortælling. Mere næste gang. Hjertelig hilsen fra

Deres hengivne
Henrik Ibsen.