Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Henrik Ibsen (1879-12-22)

München, den 22. December 1879.

Kære herr justitsråd Hegel!

Iaftes havde vi den store glæde at modtage Deres telegram, for hvilket jeg hjerteligst takker Dem. Stykket blev altså dog færdigt til den fastsatte tid; jeg tvivlede næsten på at dette vilde blive muligt, men ser nu til min store tilfredsstillelse at jeg heri tog fejl. Jeg er kammerherre Fallesen og alle øvrige vedkommende meget takskyldig for den iver, hvormed indstuderingen må være bleven fremmet. Nu vilde jeg blot ønske at bladanmelderne rigtig tilbunds måtte forstå stykket; kritiken er hos os ofte i hænderne på folk, som endnu ikke besidder den fornødne modenhed til fra alle sider at kunne for- klare og bedømme et literært arbejde. Kor respondencen tilVejle amts avis, som De havde den godhed at sende mig, var forøvrigt meget varmt og smukt skrevet.

Henrik Ibsen.

Min bedste tak for de tilsendte exemplarer! Det forekommer mig at bindet dennegang, om muligt, er endnu smagfuldere end sædvanligt, især er der et gult bind, som vækker almindelig beundring. Men det er aldeles ikke nødvendigt herefter at sende mig så mange indbundne exemplarer; 3—4 er fuldkommen nok, for resten kan jeg godt hjælpe mig med hæftede.

s. 342 Jeg vilde være Dem overmåde forbunden dersom jeg i denne travle juletid turde anmode Dem om at ville sende mig mine rentepenge i veksel på Paris eller Berlin; jeg skulde ikke have besværet Dem hermed, dersom jeg ikke frygtede for at jeg måske ved nytårstid kunde komme i forlegenhed.

Jeg har indgået på at overlade Gøteborgs theater »Et dukkehjem« for 500 kroner; direktør Rasmussen erholder stykket mod det samme beløb, hvoraf 300 kroner skal indbetales efter Iste forestilling og resten ved sæsonens slutning.

Jeg håber at dette brev vil komme Dem ihænde på juleaften og tillader mig at sende Dem og Deres kære familje vore bedste ønsker om en glad og lykkelig højtid Ligeledes benytter jeg anledningen til af ganske hjerte at takke Dem for det år, som nu snart går tilende og ønske Dem alt godt i det kommende.

Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.