Danmarks Breve

BREV TIL: Henrik Ibsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1886-10-30)

30-10 1886.

Kjære Hr. Dr. Ibsen.

For et Par Dage siden traf min Søn ganske tilfældig Theaterchefen, Kammerherre Fallesen, der spurgte ham om det forholdt sig rigtigt, at De havde et nyt Stykke færdigt, hvad min Søn bekræftede. Fallesen sagde derpaa: »Ja, jeg vil sige Dem, at hvis det bliver trykt og kommer i Handelen, før det er spillet, vil jeg slet ikke antage det til Opførelse paa det kong. Theater«. —

Hvorvidt dette er alvorlig ment eller kun en tom Trusel, veed jeg ikke; men jeg anser det for min Pligt at underrette Dem om det Passerede, da De muligvis vil tage Hensyn dertil, naar De skriver til Theaterchefen og tilbyder ham Stykket til Opførelse.

I Løbet af 12 a 14 Dage vil Deres Stykke foreligge færdigtrykt og, hvis ingen anden Bestemmelse tages, skulde det være i Boghandelen i Slutningen af November. — Theaterets Regulativ indrømmer Forfatteren Ret til at udgive sit Arbejde s. 376 før det opføres, naar han giver Afkald paa Antagelsesog Slutnings-Honoraret, ialt 600 Kr. for et Helaftens-Stykke, og alle Deres tidligere Skuespil ere jo udgivne i Trykken før de have været spillede. Desuagtet har f. Ex. Et Dukkehjem gaaet 41 Gange og Samfundets Støtter 25 Gange. Jeg tillader mig iøvrigt at henvise til mit Brev af 7. Oktober.

De venligste Hilsener for Dem og Deres fra min Søn

og Deres hjerteligt hengivne
Fr. Hegel.