Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Henrik Ibsen (1886-12-19)

München, den 19. December 1886.

Kære herr justitsråd Hegel!

Idet jeg forbindtligst takker for de seneste pengesendelser til mig og min søn må jeg indstændig bede Dem undskylde det bryderi, som jeg frygter at have forvoldt Dem ved ikke at sende følgeskrivelser med exemplarerne af »Rosmersholm«. Jeg tænkte mig ikke at undladelsen skulde have den virkning at vedkommende henvendte sig til Dem.

Med Kristiania teater er sagen i orden. Ligeså med Bergens og Gøteborgs. Direktør Julius Petersen har henvendt sig til mig om opførelsesret i de danske provinsbyer og direktør Lundgren ligeledes for de svenskes vedkommende. Også med August Lindberg har jeg truffet aftale. Han agter at danne et selskab specielt for at spille »Rosmersholm« på en rundrejse i Sverig, Norge og Finland; måske også i Danmark. Fra kgl. teatern i Stockholm har jeg intet hørt, men oversættelsen skal være under arbejde.

Herr Fallesen agter jo efter sigende at gøre alvor af sin trusel. Eller er det af andre grunde at han agter ikke at spille stykket? I sin tid får jeg vel oplysning herom.

Det har gjort et pinligt indtryk på mig i forskellige blade at finde vidnesbyrd om den råhed, som er kommen ind i sindene under de senere års partistridigheder i Danmark og Norge. Jeg takker for det tilsendte, men beder Dem herefter ikke at sende mig noget, der er præget af den slags ånd.

Iaften afrejser jeg til Meiningen, hvorhen jeg er indbuden som hertugens gæst i anledning af opførelsen af »Gengangere«, der skal finde sted på tirsdag. Den 23 rejser jeg tilbage til München.

s. 380 Og så vil jeg benytte anledningen til at ønske Dem og Deres kære familjekreds en glad og lykkelig juletid!

Med de bedste hilsener, også fra min hustru, tegner jeg mig

Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.