Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Henrik Ibsen (1887-12-22)

München, den 22. December 1887.

Kære Herr etatsråd Hegel!

Just som jeg sad i begreb med at sende Dem et par or for at udtale vore bedste ønsker om en glædelig jul efter Deres overståede sygdom, erfarer vi med beklagelse at De igen befinder Dem på sygelejet.

s. 385 II

25

s. 386 Vær forvisset om at vi med oprigtig og levende deltagelse tænker på Deres befindende.

Vi føler os dog forvissede om at De ret snart kommer på fode igen, og med dette håb sender vi Dem vor varmeste tak for alt godt og for al udvist venlighed i det nu snart forløbne år.

Og gid så det nye år må i enhver henseende bringe lykke og glæde for Dem og for Deres kære familiekreds.

Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.

Henrik Ibsens Grav.