Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1877-09-29)

29/XII 1877. Pension Bellevue. Montreux.

Teg haaber at der i Danmark har været et bedre Julevejr end her hvor vi have havt en Del Sne og lidt Blæst. Ellers bekommer Opholdet mig her rigtig godt og mm Hoste er meget aftaget.

........... Den Brandes’ske Adressesag, der medførte saa mange Ubehageligheder, kjender jeg af Avisartiklerne, som en Ven velvilligt tilstillede mig. Angrebet paa Dem og paa Fru Hauch hører til det Gemeneste jeg har seet af den Art og jeg haaber at den offenlige Mening hjemme har stemplet d’Hrr. Angribere saaledes at de aldrig mere ville kunne regnes med blandt anstændige Folk.

Det glæder mig meget at høre at Drachmanns Digt gjør saa stor Lykke og at 2 Oplag allerede er udkommet. Er han gaaet til Paris:

Jeg takker for det tilsendte Beløb 500 Francs som jeg rigtig har modtaget, vilde De venligst pr. Omgaaende sende Restbeløbet.

Har De intet hørt om hvem der søger det Anckerske andre end Rosing?

En hjærtelig Tak for det gamle Aar og de bedste Ønsker for det Nye for Dem og Deres.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.