Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1878-09-27)

27/IX 1878. Thisted.

Hermed sender jeg det første Par Blade af »Niels Lyhne« som det endnn er mig umuligt at love færdig til December, da jeg dels ikke har havt tilstrækkelig Kraft hidtil og de første kommende 3 Uger ville medgaa til Nedrejsen til Rom, men derfra haaber jeg at kunne sende Resten, et større Parti skal i alt Fald blive indsendt til November.

Med et foreløbigt Farvel og hjertelig Hilsen sender jeg disse Linier, som jeg beder Dem ikke blive altfor misfornøjet over, da Skylden til den lange Overskridelse af den fastsatte Termin vel er min, men ikke ligger hos mig.

Med udmærket Højagtelse

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.