Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Peter Jacobsen FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1879-05-27)

d. 27. Mai 1879.

Kjære Hr. Jacobsen.

Af Deres sidste venlige Brev af 20. d. glæder det mig at se, at De nu, da Aarstiden er gunstig agter at rejse hjem til Thisted for at fuldende den Fortælling, hvoraf De for længst har sendt mig Begyndelsen.

Under disse Omstændigheder er det en Selvfølge at jeg ikke vil afslaa Deres Anmodning om et yderligere Forskud, skjøndt vort Mellemværende er voxet meget betydeligt og er nu henved 4000 Kr. - Jeg sender Dem da herved de senest forlangte 400 Kr. og ønsker af Hjertet, at De sund og styrket snart maa samles med Deres Kjære i Hjemmet og at De her med friske Kræfter og med Lyst maa kunne fuldende det

s. 409 J. P. Jacobsen.

s. 410 s. 411 Arbejde, som nu i saa lang Tid har beskæftiget Deres Tanker. Jeg stoler paa, at De kan sende mig Resten af Manuskriptet inden Midten af August, saa Bogen kan være trykt og i Handelen i Oktober Maaned. Naar De kommer hjem, er De vel saa god at meddele mig Deres Mening herom. —

ser De Hr. Ibsen eller Fru Colban, saa bring dem en kjærlig Hilsen fra mig.

Selv vil De herved modtage de kjærligste Hilsener fra min Søn og fra mig,

Deres hengivne
Fr. Hegel.