Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1882-06-01)

1/VI 1882. Vallø.

Jeg er pludselig taget til Vallø og sender herfra de venligste Hilsener til Dem og Deres.

Foreløbig synes jeg her er mageløst og stille er her som intet andet Sted, jeg har været.

At dømme efter Breve jeg har modtaget synes »Fru Fønss« at gj øre en vis Lykke. »Pesten« er nu alligevel meget bedre, og vil vist ogsaa i Bladene blive fremhævet som det Bedste, eller mindst Værste, som vel Nogle vil udtrykke sig.

J. P. Jacobsen.

Bindet tror jeg har gjort almindelig Lykke. Naa, Bogen faar nu tage den Skjæbne, den skal have.

Med Ønsket om en fornøjelig og forfriskende Sommer

Deres
J. P. Jacobsen.