Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1884-11-27)

27/XI 1884. Thisted.

Undskyld kjære Hr. Justitsraad at jeg igjen beder Dem hjælpe mig til min Digtergage.

Med Helbredet gaar det saa nogenlunde og jeg er glad ved at være kommen hjem, da jeg her ganske og aldeles kan leve inden fire Vægge, hvad der i en Vinter som den, det tegner til, sikkert turde være det Fornuftigste.

Mine Kollegaer forbavse mig ved deres Virksomhed, særlig Schandorph synes mig, efter Aviserne at dømme, at holde Foredrag mindst to Steder om Dagen.

Thisted er ikke nogen litterær By, saa man svømmer her ikke synderlig i Bøger og da De saa ofte har havt den Venlighed at spørge mig, om der ikke var Bøger jeg ønskede, vil jeg ikke lægge Skjul paa at jeg har det noget tørt i saa Henseende. Jeg kjender ikke engang de nye norske Storværker, da jeg hverken bytter Bøger med Bjørnson, Ibsen eller Kjelland.

Jeg beder Dem bringe de hjærteligste Hilsener til Deres Søn og Deres Svigerdatter og Frøken Oluffa Bagge.

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.