Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1884-12-31)

31/XII 1884. Thisted.

Glædeligt Nytaar og Tak for det gamle! Jeg har saa mange Ting at sige Tak for — for Besørgelsen af min Gage, for de mange Bøger og nu for det prægtige Tæppe og den venlige Julehilsen fra Dem og Deres Børn.

Med mig gaar det som sædvanligt; jeg har det ganske godt s. 422 kun at jeg slet ikke sover om Natten, hvad der jo i Længden bliver noget trættende. Dagene gaa i fredelig Ensformighed, men det har jeg ikke noget imod; det er sommetider godt for Menneskenes Børn ikke at have noget mere ophidsende at tænke paa end det forestaaende Byraadsvalg og det at lægge Patience.

Forøvrigt laver jeg mig til at begynde paa en større Fortælling (10—12 Ark) som skal være god; men det maa ingen Mennesker vide, for saa vil de have Bidrag til deres velsignede Blade og jeg er saa kjed af den Poesi paa Aviser, at jeg ikke gidder læse det, de Andre skriver, end sige selv skrive Noget.

A. Helsted del.
J. P. Jacobsen.
(1885.)

Hav det nu rigtig godt i det nye Aar og endnu en Gang Tak og de hjærteligste Hilsener til Dem, Deres Svigerdatter og Deres Søn.

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.