Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jens Peter Jacobsen (1885-03-04)

4-3 1885. Thisted.

Nu kommer jeg igjen kjære Hr. Justitsraad for at bede Dem besørge min Gage.

Angaaende Hr. Alfred Ipsen, som De i et tidligere Brev spurgte om, er det vanskeligt at sige Noget. I den foreliggende Digtsamling forekommer det mig at han flere Steder er ganske lige ved at frembringe noget Fortræffeligt, men ogsaa kun ganske lige ved. Der mangler altid Noget; det sidste energiske Tag, for at frembringe det Udmærkede, har han ikke havt Kræfter til at tage. Om han vil faa disse Kræfter s. 423 er det umuligt at sige. Livet kan jo give ham dern, Alderen, Udviklingen maaske ogsaa.

Her er Alt ved det Gamle, Helbredet forholdsvis tilfredsstillende, og da jeg aldrig kommer udenfor en Dør har Vejret jo ikke saa meget for mig at sige.

Med de hjærteligste Hilsener til Deres Søn, Deres Svigerdatter og Frøken Bagge

Deres hengivne
J. P. Jacobsen.

J. P. Jacobsens Grav.

s. 424