Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1881-10-02)

Thisted — Aalborgs Hotel.
Onsdag d. 2. Okt. 1881.

Kjære Hr. Justitsraad!

Først iaften ved min Tilbagekomst fra Hanstholm og Klitmøller har jeg faaet D. m. æ. af 28de f. M. — og er jeg halvveis glad over, at det nu er for sent at forandre det omskrevne Sted.

Thi meget gjerne og beredvilligen vilde jeg i fælles Interesse profitere af Deres Vink, — medens paa den anden Side min stridige Natur har — jeg kan ikke nægte det — en stor Forkærlighed for Pontii Pilati: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg«.

Omstændighederne — fatum — have taget Ansvaret paa sig og lagt det paa mig.

Venskabeligste Hilsener til Dem og Huset.

Deres
Alexander L. Kjll.