Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Aleksandar Lange Kielland (1884-08-11)

Hillevaag pr. Stavanger
d. 11te August 1884.

Kjære Hr. Justitsraad Hegel!

De er sandelig en snil Mand, og De maa være overbevist om, at jeg paaskjønner Deres Elskværdighed. Mange Tak for Hjælpen; det var mig til stor Lettelse.

. . . Bogens Karakter bliver ikke egentlig krigersk, men alvor- lig og trist. Den handler om Penge — man skriver altid om det, man ikke har — og viser en stor Fallit med dens uret- færdige Følger: — de store Skyldige gaa fri og de arbeidsløse Smaafolk faar lide for Svindelen. Dernæst ser vi Abraham Løvdahl udvikle sig og langsomt gaa tilgrunde, fordi hans ædlere Natur blev kuet og forgiftet i hans Barndom. Saa er der naturligvis en Masse Bipersoner, adskillige Hib tilhøire — ja især tilhøire og enkelte ret kraftige Kapitler. Jeg tænker, at Bogen vil gaa godt; det er længe siden jeg var ude nu; »Gift« tager da vel Fart igjen; har det været lige- frem daarligt med Salget af »Gift«?

Jeg har forladt Bonnier, fordi en anden bød mig lidt mere; det var kanske dumt; men jeg blev saa kjed af Bon- nier, som altid kneb paa Skillingen og altid fortalte, at han bare tog mig for Ærens Skyld og slet ikke havde andet end Tab af mig. Den nye hedder Ossian Jemling paa Got- land; vi har gjort en Forretning og da var han reel og be- hagelig; men disse Svensker er jo ikke at stole paa.

Modtag mine venskabeligste Hilsener til alle Deres og tag endnu engang min Tak.

Deres ærbødigst forbundne
Alexander L. Kielland.