Danmarks Breve

BREV TIL: Aleksandar Lange Kielland FRA: Frederik Vilhelm Hegel (1886-10-28)

28-10 1886

Kjære Hr. Kielland!

Herved har jeg den Fornøjelse at meddele Dem, at Deres ny Fortælling idag er omsendt til hele Norge og det nordlige Sverige og at Resten expederes paa Tirsdag d. 2. November, og at jeg samtidig hermed sender Dem et Par Ex. samt til Bjørnson fra Dem og til Lie fra mig. Det gaar rask med Prøverne paa »Tre Par« og Theaterchefen haaber i Løbet af en 14 Dage at kunne bringe Stykket paa Scenen. Da jeg for nogle Dage siden, halvt i Spøg, skrev til Dem at Deres Fortælling var saa skrap, havde jeg kun læst Stykker i den hist og her efterhaanden som jeg fik rentrykte Ark; Øjet fandt jevnlig stærke Replikker om den officielle Kristendom. Iaft.es læste jeg den i sin Helhed og synes udmærket godt om den, hvad jeg føler Trang til at sige Dem, uagtet jeg ikke tillægger min Mening stor Vægt. Det er sikkert den betydeligste Bog, der endnu er udkommen i dette Aar, og jeg haaber, at De vil have Glæde af den. Men paa den anden Side er jeg ogsaa vis paa, at den vil ægge til skarp Kritik, navnlig i Norge. I Løbet af faa Dage skal De faa Korrektur paa Halvdelen af »Tre Par«.

Lev nu Alle rigtig vel og godt og vær paa det hjærteligste hilset fra Jacob, Julie og

Deres hengivne
Fr. Hegel.