Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1875-12-23)

Kr. 23/12 75

Kjære Hr. Cancelliraad!

En haard Forkjølelsesfeber med Halsbetændelse, hvoraf jeg til idag har ligget, har hindret mig i at tilskrive Dem og takke Dem for al Deres Umage med Faustina Strozzi. Udstyret er saa nobelt og Vignetten heldig udført af Kunstneren. Herhjemme har jeg ogsaa den Glæde fra de forskjelligste Kanter at erfare, at Digtet har slaaet an; ligesaa skriver Edm. Gosse, hvem jeg ikke har kjendt, et Lykønskningsbrev til mig, hvori han sætter Faustina Strozzi som Digterværk saa høit, at jeg undser mig for at gjentage det — jeg modtog det netop nu fra Dem. Ogsaa for det modtagne Opgjør med 205 Spd. i, takkes De saa meget.

Som jeg skrev til Dem engang i sidste Vinter var det min Agt at have færdig to Arbeider iaar. Jeg var ogsaa paa nogle Scener nær færdig med — hvad der indtil videre maa være en streng Hemmelighed imellem Dem og mig — et fireakters Drama, et Lystspil, da jeg nu blev syg. Jeg har digtet det i Høst, og agter at indsende det til vedkommende Theatre samt et Manuskript til Dem — som trykkes og udgives i passende Tid. Fra min Haand vil det være færdigt i Slutn. af Januar.

En af de flere Grunde, hvorfor jeg ikke ønsker Ovenstaaende skal omtales for Nogen før Tiden, er at det vil aflede Opmærksomheden fra, hvad jeg nu har udgivet.

Mere formaar jeg ikke at skrive idag. Min Hustru beder s. 517 mig endelig ikke glemme at hilse Dem ogsaa fra hende, takke for Faustina Strozzi, hvis Udstyr hun finder saa tiltalende, og for al Deres Møie under det tungvindte Arrangement med Correcturen — hun synes, De mangengang maatte kunnet blive kjed af det Hele, siger hun.

Begge ønske vi Dem hjerteligt, kjære Cancelliraad, en rigtig glædelig Jul med alle Deres, og begge takke vi Dem som en Ven for det Aar, som er gaaet.

Deres
Jonas Lie.