Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1876-05-09)

Kristianiad. 9. Mai 1876.

Kjære Hr. Cancelliraad!

Det omhandlede Stykke »Udmeldt af Klubben« blev ikke antaget ved Kbhvs. kgl. Theater, og her har min Ven Hartv. Lassen, som er Theater-Censor, privat sagt mig, at han ikke tror, Stykket har dramatisk Effekt nok til at gjøre Lykke ved Opførelse. Jeg antager da, at det ikke er rigtigt at udgive Stykket, ialfald ikke før jeg i sin Tid faar skrevet et andet, som blir antaget til Opførelse, om jeg ellers har Evne i den Retning, hvilket jeg dog tror. Foreløbig faar jeg anse det havte Tidsspilde som en god Øvelse, der kan komme mig tilbedste ogsaa i Fortællingen.

Jeg arbeider fortiden paa min Fortælling og ønsker inderligt, at det maa lykkes mig at faa den færdig til den af Dem omskrevne beleiligste Tid.

De var saa snil at sende mig en Bog af Rasmus Nielsen »Om Fantasiens Magt« —, hvorfor jeg meget takker Dem. De sendte mig i sin Tid »Fortsatte religiøse Studier«; — hvem Forfatteren er, skulde det være interessant at vide, men De er vel den sidste, som kan sige det.

Med mange Hilsener og alle gode Ønsker for Sommeren er jeg, Hr. Cancelliraad

Deres hengivne
Jonas Lie.