Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1878-04-26)

Kristianiaden 26 April 1878.

Kjære Hr. Kancelliraad!

Da vi havde læst Deres sidste Brev med Forslaget om de 6000 Expl. og de indlagte 1200 Kroner, udbrød min Hustru: »Det er jo umuligt ikke at holde af en Mand, som bestandig har glædelige Overraskelser at bringe!« — og der sagde hun mere, end jeg ellers kunde sige Dem i et helt Brev. Det har nu alt varet ved i en Aarrække, og jeg haaber med Guds Hjælp paa en lang endnu. Ja, hjertelig Tak, kjære Kancelliraad! for al Deres betænksomme Velvilje, hvor det gjælder Mit! — jeg haaber, De ikke skal skuffes i Deres Tillid, og jeg nærer jo den Tro, at Oplaget her, hvor det gjælder en prosaisk Fortælling, ikke er for stort.

s. 524 Jeg har idag skrevet til Stockholms Dagblads Redaktør, Wilhelm Waldén, nøjagtigt slig, som De i sidste Brev opgav mig, og venter hans Svar om tre, fire Dage.

Med mange Hilsener og Tak for Deres Brev

Deres hengivne
Jonas Lie.