Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1880-06-25)

Dresdenden 25 Juni 1880.

Kjære Hr. Justitsraad!

Jeg har lovet at skaffe Dybwad i Kristiania en Fortælling paa c: 1 Ark til hans Folkekalender mod Honorar af 400 Kro ner. Ifjor fik han til Brug »Susamel«.

... Nu havde jeg i Begyndelsen af d. Md. til Dybwad begyndt paa en liden Passage fra Søen, som skulde kunne gjøres færdig i ganske kort Tid, og sikkret mig at modtage 100 Spdl. pr. Omgaaende mod Manuskriptets Indsendelse for at være lidt ovenpaa med Penge til Reisen til Berchtesgaden. Men For tællingen blev længere og længere, Sujettet stedse mere na tionalt og righoldigt og, som jeg er kommet til det Punkt, hvor der kan standses, ser jeg, at det hele er blot de første Kapitler til en hel større national Sjøfortælling fra Kysten, betitlet: »Rutland«. Det er den gamle Nordsjøfarer Rutland, som omrigges og kommer i Fragtfart paa Kysten med Skip peren og hans Familie ombord. Det vilde være altfor galt at sende dette til Dybwad, — han faar saa meget andet — og nu, da jeg er kommet saa ind i Fortællingen og saa at sige lever i den, vil jeg heller se til at skaffe Dem Rutland til Enden af Septbr. og bagefter fortsætte »Sigrid Bunde«. Jeg tror, Rutland kan blive en Bog, som vil gaa i det store Publikum, om det blot lykkes mig videre, som jeg tror, jeg har begyndt. Jeg sender Dem til Gjennemlæsning, om De har Tid og Lyst, hvad jeg har skrevet, uigjennemset og ferskt, som det er, og antager, De da vil blive enig med mig i, at dette ikke bør gaa til Dybwad; og vil jeg bede Dem godhedsfuld sende det tilbage enten hid til Dresden, hvorfra jeg tænker at reise 5 Juli, eller senere til Berchtesgaden i Baiern.

Men saa maa jeg rigtignok, kjære Hr. Justitsraad! bede Dem være saa velvillig yderligere at sende mig 400 Kroner af mit belovede Forskud hid til Dresden. For de allerede modtagne 400 Kroner takkes meget.

Deres hjertelig hengivne
Jonas Lie.

P. S. Jeg tror, det er rettest for mig at smede, medens Jer net er varmt, og jeg er oppe; Sjøen suser mig om Ørene om Dagen — det er Følgen af Deres Sjøbøger!