Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1882-10-20)

Parisden 20 Oktober 1882.

Kjære Hr. Justitsraad!

Endelig er vi da saa nogenlunde i Orden i Paris i en liden hyggelig Leilighed au quatriéme, hvortil vi har kjøbt s. 538 Møblement, og liggende i en luftig og sund Kant af Staden. Maleren Heyerdahl havde allerede afhændet sit Indbo, og vi maatte strax indleve os i det parisisk-praktiske paa det store Auktionslokale Drouôt, hvor det isandhed gaar en gros til. Møbler, nye og gamle, fra de mest blændende elegante til de simpleste gaar som gjennem et Sold den lange Dag igjennem. Her lader idetheletaget til at være overkommelig praktisk for Fremmede; jeg har lejet for et Aar, men jeg haaber dog at blive her i tre Aar.

Jeg er Dem meget taknemlig for det store Pengebeløb, De med engang og saa raskt sendte mig, saa jeg sattes istand til at komme afsted paa den forønskede Dag. Jeg er endnu ikke kommet saa langt som til den skandinaviske For ening, hvor jeg bl. A. ogsaa venter at finde Hr. Richard Kaufmanns Adresse.

Til Bjørnson har vi endnu intet hørt eller set; jeg ved ikke, om de har begivet sig paa Vejen, — nordiske Aviser har jeg ikke set paa de sidste Par Uger. At jeg endnu ikke er naaet til at faa skikkeligt Brevpapir vil De se af nær værende Skr.

Med mange hjertelige Hilsener fra min Hustru og mig!

Deres hengivne
Jonas Lie.