Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1884-11-24)

Berchtesgaden24 Novbr. 1884.

Kjære Hr. Justitsraad!

Jeg er næsten skamfuld over Deres store Imødekommen hed — ikke mindre end Omtrykning af hele 9de Ark. Men jeg tror jo ogsaa, der er sket mig en væsentlig Tjeneste ved det. Min store Tak!

Vi reiser imorgentidlig til Paris, og min Adresse blir da som før Paris. 4. Avenue Carnot.

Bjørnson skriver til mig om det ny Oplag af hans tykke Bog, og det var jo en stor Glæde for ham. Han fortæller med det samme at han har skrevet til Dem og andre, at han mente, jeg sad og skrev her i Feber og Forhastelse — han har nu ikke Begreb om, at man lever og arbejder bedst, naar man kan gaa alene over sit Arbejde, uforstyrret af Andre og Andet. Forstyrrelsen er nu engang det, som gir mig Feber, og som jeg søger at unddrage mig ved endel af Aaret at reise hid. Fra Henrik Ibsen havde jeg nylig Brev, han lever godt i Rom. Det glæder mig overmaade, at hans Vildanden gjør stor og fortjent Lykke, og mere vil den gjøre fra Scenen.

For Kjellands Bog takkes meget; han har naaet en stor Virkning i Fallitscenen; den er ogsaa enkel og vel gjennemført; vi sad helt blege ved Løvdals Fallit; men der kulminerer den. Den er lige velskreven og korrekt ogsaa siden; men gjør lidt stærkt ensidig Indtryk af Bitterhed — maaske. Vi har nu blot læst den igjennem en Gang.

Mange Hilsener, kjære Hr. Justitsraad! — og tak for denne Gang i Berchtesgaden!

Deres hengivne
Jonas Lie.