Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1885-05-26)

Paris26 Maj 1885.

Kjære Hr. Justitsraad!

Vort Sølvbryllup havde vi ment at fejre i al Stilhed som en privat Familjefest; men det blev noget helt andet. Da vi kom ind i Stuen om Morgenen, var alt der ganske forandret, og et stort, prægtigt Taffelui i gammeldags Renæssancestil, omgivet af et Par mægtige Kandelabre, fra vor kjære Ven Hegel, sagde os strax, hvad Klokken var slagen, — en her lig, storartet Present. Det ser saa hyggelig og lunt ud der foran Speilet paa Kaminen og vil stadig gjøre Giveren nær værende i vor Stue, — Børnene er nu engang voxet op med s. 548 Hegel som en Art Forsyn. Ja, det var jo en stor Over raskelse, kjære Justitsraad! Og dertil det saa kjærkomne Telegram fra den Hegelske Familje, —vi satte stor Pris paa, at I var med os den Dag, — og tag vor hjertelig varme Tak for det som for saa meget nu i Livet!

35*

Væggene fandt vi behængte med Malerier, — Pre senter fra forskjellige Malere, og dertil forærede Eilif Peterssen os det store Billede af begge vore Døttre, som for Øjeblikket hænger paa Udstillingen i Antwerpen. Et prægtigt Tæppe fra Grosserer Astrup laa paa Gulvet, under Taget hang en nydelig Lampe fra Bjørnson etc. Telegrammer og Breve kom den hele Dag — det sidste Telegram Kl. 12½ om Natten fra Alexander Kielland, som netop var kommen iland i Bor deaux. Et Par vakre Sange fra John Paulsen og Komponisten Ole Olsen kom ogsaa. Det var en Offentlighedens Bræksjø, der totalt fyldte vor lille private Bolig — ikke bare med Blom ster. Man kan nu trænge til at faa Offentlighedens Saltvand over sig engang imellem — jeg føler mig ialfald som et Far tøj, der er nyudskudt paa Vandet.

Tak da! — og mange hjertelige Hilsener til Dem og Deres kjære Søn og hans Frue fra min Hustru og mig.

Deres hengivne
Jonas Lie.