Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1885-12-21)

Paris21 December 1885.

Kjære Hr. Justitsraad!

Vi er jo nu saa længst vant til at tænke os Dem og Deres Hjem blandt de nære og kjære, at vi synes det rent hører med til Julehelgen at hilse indom vor kjære, gjennem saa mange Aar prøvede Ven med det bedste og varmeste »Glæde lig Jul!«, vi bare ejer. Maatte alt staa lykkelig og vel til hos Dem og, hvad der vel er Dem lige med Dem selv, hos Deres Hr. Søn og alle hans og Juletræet skinne paa glade Ansigter i Stuen. — Her i Paris er nu alt Jul, Skove af Juletrær nedover Boulevarderne, og her hjemme hos os i Huset er der jo alt en adskillig nordisk Uro foran Juleaften; — vi har jo en liden Elisabeth, hvis Forventninger til Jule træet er saare mægtige. Vi har til den Aften bedt til os nogle skandinaviske Kunstnere og Kunstnerinder, Garborg kommer og efter Sædvane vel længere ud paa Aftenen Bjørnsons.

s. 549 Synderlig Ro i Huset for mig til at bestille noget alvorligt, skjønner jeg her knap blir længere og saa gir jeg det op. Dem tænker jeg mig staaende anderledes standhaftig i Deres travle, storartede Bestyr i 3 Klareboderne lige til sidste Time, naar det ringer ind Julen Kl. fem, sex. Altsaa for Dem og Deres, kjære Hr. Justitsraad — »en glædelig Jul!«

Deres hengivne
Jonas Lie.