Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1886-11-27)

Parisd. 27. Novbr. 1886.

Kjære Hr. Justitsraad!

Tør jeg være saa fri atter at bede Dem godhedsfuldt forstrække mig paa Konto med 800 Kroner; det er Julemaaneden, og da gaar der altid endel mere Penge.

Hjertelig Tak for Rosmersholm, vi var spændte og begjærlige efter den. I den dramatiske Bygningskunst overgaas Ibsen neppe af nogen Samtidig og rimeligvis vil ogsaa det stemningsfulde men noget triste Rosmersholm bevise dette, naar Værket kommer i sin fulde Belysning fra Scenen. Det er saa fuldt af fine Repliker, at jeg har læst Bogen gjentagende uden at være færdig med den, — et psyckologisk Syn, som han paa en mærkværdig Maade har faaet omgjort til Drama; det er overhovedet som alt under hans Haand forvandler sig til dramatisk Stof. Og saa er det dybt originalt.

Kielland skriver, at han staar som Storken paa det ene Ben ved sit Rede derude i Cernay-la-ville, saa han ikke kan komme ind til Paris, før Familien er lidt indforlivet med Forholdene; nu heder det dog, at han er i Farvandet; der maa vel blive for ensomt for ham derude i Længden.

Jeg tillader mig at vedlægge en Liste paa dem, jeg gjerne ønskede min Bog tilstillet, naar den udkommer.

Med mange hjertelige Hilsener

Deres hengivne
Jonas Lie.