Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1887-11-11)

Parisden 11 Novbr. 1887.

Kjære Hr. Justitsraad!

Bjørnson er da reist for at holde Forelæsninger i Danmark og Sverige. Desværre, han kunde ikke overvinde sig til at ta Farvel med mig og faa jevnet ud den Knude paa Traaden der har været mellem os siden ivaar. Det er jo ikke noget som ligner Uvenskab; men kun en Vanskelighed, der kom ind i vort Omgangsforhold, og som grunder sig paa Meningsforskjel — og ikke mindst, kjære Hr. Justitsraad, om at beholde sin Uafhængighed. Han har

s. 554

s. 555 Jonas Lies Haandskrift.

s. 556 mere og mere vanskeligt ior at omgaaes andet end mldtomg Enighed — taaler ialfald ikke andet af mig. Ja, vi har nu omgaaedes daglig i fem Aar, og det har gjort mig meget ondt at saadant ikke skal binde; men jeg tror ogsaa nu, det er klogest for Bevarelsen af vort virkelige gamle Forhold, at vi ikke lever for tæt paa hinanden.

Ja dette er jo kun mellem os, kjære Hr. Justitsraad! Og os har det været saare pinligt, at Bjørnsons har fundet at burde blande forskjellige uvedkommende ind i dette. Det tager sig ikke godt ud.

Deres hjertelig hengivne
Jonas Lie.