Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Jonas Lie (1887-12-06)

Parisden 6 December 1887.

Kjære Hr. Justitsraad!

Det gjorde os rigtig inderlig ondt af Deres Brev at erfare, at De havde været saa meget syg; men saa lettede det jo at høre, at De var paa Bedringssiden igjen og fik prøve at styrke Kræfterne ved Vognture i fri Luft. Saadant gastrisk vil ha sin Tid, jeg har nogen Erfaring om den Slags fra mine egne Forkjølelser. Og saare vil det glæde os at høre, at De er blevet helt stærk og frisk igjen.

For Kiellands Bog, som jeg har modtaget, takkes meget. . .

Og saa en Tak for sidste saa venlige Brev med de 600 Kr. Med mange Hilsener baade fra min Hustru og mig og Ønsker om, at vi snart maa faa høre, De er frisk igjen.

Deres hengivne
Jonas Lie.