Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik Vilhelm Hegel FRA: Henrik Ibsen (1887-11-17)

München, den 17. November 1887.

Kære Herr etatsråd Hegel!

Nu er jeg da for længe siden kommen til ro igen efter det omflakkende liv i sommer. Men en hel del ubesvarede breve og andet lignende havde dog ophobet sig under rejsen, så at jeg efter vor tilbagekomst daglig har havt fuldt op at gøre.

I modsat fald skulde jeg visselig ikke have ventet så længe med at frembære min hustrus og min egen hjerteligste tak for al udvist venlighed imod os under opholdet i København. Lad det da imidlertid ske herved! Vi skal aldrig glemme samværet med Dem og Deres kreds.

Min hustru har desværre ikke befundet sig ganske vel siden hjemkomsten. Hun har nemlig lidt af rheumatiske smerter i benene hvilket har gjort hende det besværligt at gå ud og navnlig at stige op eller ned af trapper.

Nu er jo heldigvis dette ildebefindende omtrent hævet; men det har dog bevirket at optagelsen af det i København omtalte fotografi er bleven forsinket. Det følger nu endelig hermed indlagt og jeg håber at det endnu fremkommer i betimelig tid og at det vil findes vel anvendeligt til gengivelse i træsnit eller lignende.

Et par skrevne ark af en for nogle år siden påbegyndt selvbiografi har jeg, efter megen søgen, nu endelig fundet. Jeg omtalte dette brudstykke for Henrik Jæger i sommer og han ønskede meget at komme i besiddelse deraf. Om et par dage sender jeg ham det.

Med vore bedste hilsener til Dem og Deres kære børn tegner jeg mig

Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.